Gå til hovedindhold

Udviklingsplan

Lisbjerg er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med en unik beliggenhed som en del af Aarhus midt i landskabet.

 • Læs op

Indhold

  Lisbjerg skal udvikles til en tæt, urban og mangfoldig by. Udviklingsplanen indeholder en overordnet dispositionsplan for Lisbjerg, der viser den grundlæggende disponering af området og udpeger boligområder, bymidten og erhvervsområder samt de overordnede forbindelser og vejstrukturer. Tidshorisonten for den fulde realisering af Lisbjerg er op til 65 år. Det betyder, at de samfundsmæssige vilkår vil ændre sig undervejs, og derfor vil udviklingsplanen blive udfoldet og detailplanlagt i etaper med tidshorisonter på 5-10 år.

  Læs udviklingsplanen for Lisbjerg

  Etapeplaner
  Med Udviklingsplanen følger en etapeplan for Etape 1. Heri udpeges en række forskelligartede åbningstræk, der skal sætte gang i udviklingen af Lisbjerg.

  Åbningstrækkene omfatter blandt andet:

  • Et forskønnelsesprojekt for Randersvej
  • Igangsætningen af et udviklingsprojekt/konkurrenceprojekt for den kommende bymidte ved Lisbjerg Bygade/Randersvej
  • Forlægning af Ny Høgemosevej vest om Lisbjerg
  • Etablering af ’byloop’ i form af en forbindelse, der skal sikre sikker og nem adgang til en række centrale knudepunkter i Lisbjerg
  • Etablering af stiforbindelse til Terp
  • Forstærket organisatorisk samarbejde med Lisbjerg Fællesråd og andre foreninger og aktører i Lisbjerg med henblik på detail-planlægning og design af de kommende pladser, byrum og parker.

  Læs Etapeplanen for Etape 1
  Læs Designmanual August 2020
  Læs Trafikplanlægning for etape 1

  Sidst opdateret: 13. december 2023