I Lisbjerg ønsker vi at skabe en tæt og urban by - midt i landskabet og samtidigt lige uden for byen. Fællesskaber, byrumskvaliteter og identitetsskabende arkitektur skal skal danne rammen om den gode by at bo, leve og arbejde i. 

Med udviklingsplanen for Lisbjerg præsenteres de værdier og kvaliteter, der skal ligge til grund for udviklingen af området. De værdier og kvaliteter skal være den underlægningsmusik, man vil kunne fornemme tonerne fra, når man i fremtiden bevæger sig i Lisbjerg. 

Udviklingsplanens formål er at synliggøre og medvirke til, at Lisbjerg realiseres i overensstemmelse med visionen om Lisbjerg som en tæt, urban og mangfoldig by.

Se nærmere på udviklingsplanen her: LINK