Gå til hovedindhold

Lisbjerg vokser med tusinder af beboere

Udviklingsplanen for Lisbjerg, som er et af Danmarks største byudviklingsområder, kan nu føres ud i livet.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd har nu godkendt udviklingsplanen for Lisbjerg. Dermed kan forvandlingen af den nuværende landsby til en fremtidig, tæt og urban by i naturskønne omgivelser med plads til 25.000 beboere for alvor i gang.

  Det samlede byudviklingsområde kommer til at indeholder op til 1 mio. etagemeter bolig og 250.000 m2 erhverv. Udviklingsplanen indeholder også syv delstrategier for området, herunder krav om et velfungerende byliv, arkitektur af høj kvalitet, bæredygtighed og gode trafikale forhold.

  Byrådet godkendte også en plan for første etape af udviklingen af Lisbjerg, som med de to boligforeninger AL2Boligs og Boligforeningen Ringgårdens nye boliger samt salget af tre storparceller til privat byggeri i sommeren 2017 allerede er sat i gang. Udviklingsplanen indeholder også en række åbningstræk, som man nu går i gang med at arbejde med. Det gælder bl.a. et forskønnelsesprojekt for Randersvej, etablering af stiforbindelser til nabolandsbyerne og en forlægning af Ny Høgemosevej vest om Lisbjerg, så den tunge trafik til forbrændingsanlægget ikke længere skal ad Randersvej gennem Lisbjerg.

  Udviklingsplan for Lisbjerg

  Etapeplan for Etape 1

  Miljøvurdering - Udviklingsplan og Etape 1

  Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Sidst opdateret: 18. september 2023