Lisbjerg bliver en tæt, urban og levende by fyldt med liv, storslåede udsigter, spændende detailhandel og intime byrum, som blandt andet udgøres af gårdrum og boliggader. I Lisbjerg skal der være plads til en mangfoldighed af beboere – aldersmæssigt, indkomstmæssigt og typemæssigt. Der etableres derfor en lang række bosætningsmuligheder i en blanding af almene boliger, ejerboliger og lejeboliger, hvor der er plads til forskellige måder at leve på.

Her på siden kan du se en oversigt over de kendte boligprojekter i Lisbjerg

Boligforeningen Ringgårdens 47 rækkehuse blev indflyttet i foråret 2017. Det er lavenergiboliger med en 2020 energistandard i et bæredygtigt design. Materialerne anvendt i byggeriet er testet med henblik på at anvende bæredygtige, genanvendelige og miljømærkede produkter i forhold til en generel vugge-til-vugge tankegang.

Besøg Boligforeningene Ringgårdens hjemmeside og læst mere om Bakkehusene

 

Al2boligs moderne, almene træhusbyggeri består af 40 boliger fordelt over 6 blokke i 3 og 4 etager. Byggeriet er p.t. Danmarks første og højeste boligbyggeri i træ. De første beboere flyttede ind den 1. april 2018. Byggeriet er DGNB-certificeret. Certificeringen vægter bl.a. ressourcebesparelser, genbrug, lokale kredsløb, mulighed for adskillelse af byggekomponenter og holdbarhed. Derudover vandt byggeriet i 2018 den fornemme hæderspris ”Årets Byggeri” i kategorien ”Bolig”.

Besøg Al2boligs hjemmeside og læs mere om træbyggeriet

Investeringsvirksomheden NREP står bag de 215 bæredygtige boliger tegnet af Lendager Group. Hovedgrebene i boligbyggeriet er genanvendelse og ressourceeffektivitet, og derfor bygges boligerne af materialer fra eksisterende bygninger, der skal rives ned. Regnvand genanvendes til toiletskyl og plantevanding, mens genbrugsbeton erstatter
asfalt på de bolignære arealer.

Læs mere om Ressourcehusene her

 

Boligforeningen Lejerbo står bag byggeriet Circle House – et demonstrationsbyggeri, der vil give et grundigt indblik i arbejdet med cirkulære principper. Op mod 90 % af byggematerialerne brugt i byggeriet skal kunne genanvendes. De indsamlede erfaringer skal efterfølgende bruges i lignende byggerier i fremtiden. Byggeriet består af 60 almene boliger og er støttet med midler fra Miljøstyrelsens udviklings- og demonstrationspulje (MUDP). Forventet opstart af byggeriet 2021.

Find flere informationer om Circle House på Lejerbos hjemmeside

 

foto: Tom Jersø

Projektet fra Kuben Management A/S omfatter i alt 4.572 etm. etageareal. Andelsboligforeningen skal bære navnet haveHUSENE. Langs haveHUSENEs nordlige kant skal der være et grønt skovbælte, hvor Kuben Management A/S i samarbejde med Randers Regnskov vil lave en grøn genbank og skabe en lille frugthave, hvor man kan opleve forskellige danske plantearter samt fortælle om områdets flora og fauna og kulturhistorie. Bæltet skal være for alle Lisbjergs borgere.

På HaveHUSENEs hjemmeside kan du læse meget mere om projektet

Læs Aarhus Kommunes pressemeddelelse om HaveHUSENE her