Gravemaskinerne sætter snart grabben i jorden, og vi begynder arbejdet med at anlægge Vistihøjen, den første nye boligvej i det nye Lisbjerg. Den kommer til at sno sig fra Lisbjerg Bygade, gennem det nye område med omkring 200 boliger og nord om bakkehusene, hvor den i fremtiden skal kobles på en gade med forbindelse til Randersvej det.

Stien tværs over marken

Flere skolebørn krydser over marken mellem Elmehøjen og Skolen. Det kan de trygt blive ved med. Vi arbejder på at etablere fortov langs bygaden, som børnene i fremtiden kan bruge som skolevej. Indtil den er på plads, foregår arbejdet kun syd for stien. Når vi er klar med fortov langs bygaden, skilter vi i området og informerer her på siden samt på Facebook.

Klik her for at komme til facebooksiden Ny by Lisbjerg 

Mere end bare asfalt

Vi starter på bar mark, graver ned og lægger fjernvarme, kloak- og vandrør, så der er styr på forsyningsledningerne til de omkring 200 nye boliger. Og derefter begynder vi at anlægge vejen med bundsand, stabilgrus og det første lag asfalt.

Arbejdskørsel

Imens boligerne skyder op, bliver vejen primært brugt til arbejdskørsel. De tunge køretøjer slider hårdt på vejen, og derfor venter vi cirka to år med at lægge det sidste lag asfalt, sætte kantsten samt flisearbejde. I første omgang etablerer vi jordgrøfter, så vandet ledes væk fra boligbyggeriet. Senere etableres der mere permanente regnbede langs vejene.

Klimasikring

Klimasikringen tænkes ind fra begyndelsen, og der skal i videst muligt omfang arbejdes med åbenvandsløsninger, som bidrager rekreativt til byrum og grønne områder. Området sikres også mod såkaldte 100-årshændelser. Det gør vi ved at etablere klimabassiner nord og syd for området, hvor store regnmængder kan samles uden at skade området.