Det samlede boligareal for Lisbjerg udgør ca. 1 mio. m2 svarende til 140 fodboldbaner. Her skal bo ca. 25.000 nye indbyggere. Sideløbende med boligprojekterne udfører Aarhus Kommune anlægsarbejder i området som for eksempel nye adgangsveje, forbedring af stisystemer og grønne områder. Her på siden kan du løbende følge med i anlægsarbejdet.

Bakkerne mellem Lisbjerg by og forbrændingsanlægget er ved at tage form. Pt. er området ikke meget andet end nogle bunker brun jord, men med tiden bliver det et grønt bakkelandskab.

Bakkerne er bygget op af råjord og muld fra de nye veje i området. Og i stedet for at dumpe jorden et tilfældigt sted, bliver den genbrugt til et grønt bakkelandskab.

Tilgroet vandhul

Det vandhul, der er i det vestlige hjørne af arealet, er meget tilgroet. Vi fjerner en del af træerne på den sydlige side, så der bliver lys og luft til glæde for bl.a. vandhullets padder.

Her i efteråret etablerer vi også en gangsti fra Ølstedvej til Randersvej, så I kan krydse gennem bakkerne nogenlunde tørskoet.

Vi har pt. ikke jord nok til at gøre bakkelandskabet færdigt. De sidste bakker skyder op, når vi skal i gang med at etablere den nye vej mellem Ølstedvej og Høgemosevej ved motorvejen.

Vi har den 30. september 2021 revideret oversigtsplanen, så den afspejler de faktiske forhold, der er lige nu i Lisbjerg.

Når asfaltarbejdet er udført, vil alle de røde og gule veje være åbne. 

Klik her for at hente kortet som pdf

Oversigt over vejarbejde i oktober 2021

Lisbjerg er omgivet af skov og smuk natur. Et nyt rekreativt område skal fungere som bindeled mellem by og skov, så nye og kommende beboere i Lisbjerg får let adgang til gode naturoplevelser.

I starten af juni begynder arbejdet med at etablere et nyt grønt bakkelandskab i den nordlige del af Lisbjerg. Området skal være et rekreativt område i sig selv, men stier på tværs skal samtidig sikre en god forbindelse mellem byen og den omkringliggende skov.

Byudviklingen i Lisbjerg er meget mere end mursten og asfalt. Vi arbejder strategisk med at trække landskabets kvaliteter helt ind i byen og give lisbjerggenserne de bedste forudsætninger for at udnytte dem,
Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Naturområdet anlægges tæt ved krydset mellem Ølstedvej og Randersvej.

Tidsplan for projektet

Rom blev som bekendt ikke bygget på én dag. Det gør det nye rekreative område heller ikke. Bakkerne skal nemlig bygges op af overskudsjord fra byggepladserne i Lisbjerg. Det betyder, at tidshorisonten for projektet afhænger af de aktuelle konjekturer og byggeaktiviteter i området. Forventningen er, at bakkerne er klar til at blive klatret og kælket på om tre år.

Med de nye bakker får Lisbjerg noget a la det, de allerede har i Tilst, hvor Skjoldhøj Kilen bygger op til True Skov og binder by og skov sammen,
Bünyamin Simsek

Bæredygtig byudvikling

Bakkerne bliver både til glæde for nuværende og de mange kommende indbyggere i Lisbjerg. Men projektet er også en gevinst for miljøet. Der forventes nemlig at blive 58.000 m3 ren jord i overskud ifm. anlæg af de første nye veje og boligområder i Lisbjerg. Det nye bakkelandskabet sparer således klimaet for en væsentlig belastning, når 2.900 lastbiler læsset med jord kan blive i nærområdet i stedet for at skulle køres langt væk i depot. Bünyamin Simsek håber, at den bæredygtige byudvikling, som er et af fokuspunkterne i Lisbjerg, vil inspirere andre:

Mange andre projekter kan lære noget af, hvordan vi griber tingene an i Lisbjerg, for selvfølgelig skal vi genanvende alt, hvad vi overhovedet kan,
Bünyamin Simsek

Fakta

Bakkerne skal dække et 44.000 m2 stort område, som bliver frit tilgængeligt for alle.

Bakkerne bliver på sit højeste 12 meter.

I de kommende måneder vil der være en del omkørsel i Lisbjerg. Det skyldes, at vi anlægger flere nye veje og bygger om på nogle af de eksisterende, så vi til sidst får en god infrastruktur i både gamle og nye dele af byen.

Ølstedvej spærres flere steder

Vi forlænger Ole Lund Kirkegaards Allé fra rundkørslen og op til Ølstedvej. Alleen møder Ølstedvej i et nyt vejkryds, som også sikrer gode adgangsforhold til den nye genbrugsstation.

Ølstedvej er således lukket for gennemkørsel fra d. 12. februar og frem til marts 2021.

Vi går også i gang med at anlægge Trille Nielsens Gade. Her skal vi bl.a. have gravet fjernvarme ned, og det betyder, at vi må lukke strækningen mellem Ølstedvej 12 og Lisbjergskolen fra d. 15. februar og frem til maj 2021. Beboere på stækningen har fået direkte besked i eBoks.

Rundkørsel på Ole Lund Kirkegaards Allé lukkes

Rundkørslen for enden af Ole Lund Kirkegaards Allé skal ligeledes bygges om til et vejkryds.

Ombygningen af rundkørslen går i gang d. 12. februar og vil stå på over flere måneder. Vi forventer at åbne op for gennemkørsel igen til efteråret 2021.

For at sikre adgangen til Lisbjergskolen fra Ole Lund Kirkegaards Allé, har vi gjort det muligt at vende på alleen vest for skolen.

Der er skilte med vejarbejde og omkørsel i hele området.

Klik her for at hente kortet som PDF

Meget har været anderledes og måske endda lidt træls i 2020. Men på byudviklingsfronten i Lisbjerg har det faktisk været et godt år, hvor vi har fået gang i rigtig mange projekter.

For jer, der bor I Lisbjerg, kan måske føles, som om der ikke er sket det store. Men faktum er, at mange års planlægning nu begynder at blive realiseret. Og i 2021 vil det for alvor blive synligt, at Lisbjerg vokser.

Vi er taknemmelige for jeres engagement, og vi bliver altid taget godt imod, når vi kommer med nyt. Tak for det.

Herunder kan I få overblik over de projekter, som vi har arbejdet på i 2020

 

Projekter i 2020

 • Færdiggørelse af Kirkestien og den asfalterede sti til letbanestoppet
 • Byggemodning af Vistihøjen og Poul Kjøllers Allé
 • Udbud, salg og igangsætning af lokalplan på tre boliggrunde
 • Anlæg af klimabassin ved Infohuset
 • Smoven 7 og 9 er langt om læge blevet revet ned
 • NREP har påbegyndt opførelsen af godt 200 boliger på Vistihøjen
 • Pavillonen, der skal huse vores kommende infohus er kommet på plads sammen med trækonstruktioner i den midlertidige bypark. Genbrugsmaterialer fra Smoven er brugt som belægning og træ fra Sejlsportsstadion bruges til borde og bænke
 • Læhegn er blevet tyndet, og de bedst egnede træer er flyttet til en midlertidig placering ved infohuset
 • Processerne for forskønnelse af Randersvej og de grønne byrum er sat i gang
 • En byudviklingsgruppe med lokale ildsjæle er blevet dannet. Dejligt med samarbejde, gode inputs og konstruktiv kritik.

 

Projekter i 2021

 • Cirkel House begynder byggeri af ca. 60 boliger lige over for skolen
 • Udbud af boliggrunde og areal til detail og liberalt erhverv
 • Byggemodning af Trille Nielsens Gade, Jørgen Clevins gade, Thomas Vindings gade, Ebba Stranges gade og forlængelsen af Ole Lund Kirkegårds Allé.
 • Videre arbejde med de grønne arealer og forskønnelsen af Randersvej
 • Aarhus Kommune påbegynder planlægningen af arealer i bymidten og udenfor etape 1

 

Se kort over Lisbjerg her

 

Glædelig jul fra alle os i Aarhus Kommunes projektgruppe for Lisbjerg til alle jer derude på bakken

Skolen er ofte centralt placeret i en by. Det bliver Lisbjerg Skole også, efterhånden som nye boligområder skyder op rundt om skolen. Men før boliger kommer veje, og dem er vi klar til at anlægge nu. Således rykker entreprenøren ind i området med gravemaskiner, bulldozere og hvad sig dertil hører umiddelbart efter nytår.

I første omgang tager vi fat på fordelingsgaden Trille Nielsens Gade, som får cykelsti og fortov på begge sider af vejen. Vi lægger også sidste hånd på Jørgen Clevins Gade, som skal gå i en ring rundt ved skolen og agere både adgangsvej til skolen og boliggade. Vejen får selvfølgelig både cykelsti og fortov.

Der kommer også asfalt på Ingrid Skovgaards Gade. Senere anlægger vi fortov og flexzone bestående af regnbede med træer og enkelte parkeringspladser.

Arbejdet vil i kortere perioder påvirke trafikken omkring skolen. Når det bliver aktuelt, skilter vi alternative ruter i området.

Til foråret forventer vi, at endnu en lokalplan er på plads, så vi kan starte arbejdet på det, der skal blive til Thomas Windings Gade, Bodil Lindorffs Gade og Ebba Stranges Gade.

Endnu et grønt område tager form i Lisbjerg. Denne gang er det arealet mellem Smoven og den nyanlagte Povl Kjøllers Allé, der står til forvandling. Området bliver et oplagt mødested samtidig med, det skal sikre byen mod oversvømmelser.

Området bliver grønt med gode muligheder for at mødes om forskellige aktiviteter. Om I er til lege-, fitness- eller bålplads, det får I mulighed for selv at få indflydelse på, når området er klar til indretning. De første ideer er allerede kommet på bordet. Dem vil der blive samlet op på og arbejdet videre med til foråret.

Klimasikring

I første omgang vil I opleve, at vi graver jord af nogle steder og lægger det som volde andre steder, så vi får et kuperet terræn. Det er der en ganske særlig årsag til. Nemlig de kæmpe regnskyl, som vi skal forholde os til i fremtiden. Vi kan ikke gøre noget ved regnen, men vi kan gardere os mod dem. Derfor indretter vi det grønne område, så det kan opsamle og tilbageholde store mængder regnvand i stedet for, det får for meget fart på ned ad bakken og ødelægger og oversvømmer uhensigtsmæssige områder. Heldigvis hører skybrud til sjældenhederne. Derfor vil området langt det meste af tiden fungere som et rekreativt grønt område.

En ny forbindelse

Den lille park skal forbinde den eksisterende del af Lisbjerg med det nye område omkring Ole Lund Kirkegårds Allé. Således anlægges der en sti gennem området, som bliver lettilgængelig – også med en klapvogn. Stien leder fra Smoven og ned til sikre krydsningssteder ved Povl Kjøllers Allé.

Fra området er der en flot udsigt. Den er selvfølgelig tænkt ind i projektet, så der anlægges et udsigtspunkt, hvorfra man kan nyde udsigten.

Anlægsarbejdet forventes færdigt i foråret 2021.

I Lisbjerg tager vi genbrug og bæredygtighed til nye højder, når vi graver gamle træer op med rod og genplanter dem i den midlertidige bypark omkring infohuset. Her skal de velvoksne træer skabe liv og atmosfære.

Meget har fået lov at vokse vildt i Lisbjerg. Det betyder bl.a. at en del selvsåede træer af forskellige sorter er kommet i vejen for nye veje og boliger. Samtidig står vi et andet sted i Lisbjerg og mangler nye træer til en midlertidig bypark.

Derfor har vi allieret os med et træflyttefirma, som med en kæmpe skovl har gravet de bedste af træerne op med rod og genplantet dem i det grønne område omkring infohuset. Flere af træerne har fået en permanent placering omkring klimabassinerne, så de får lov at vokse sig endnu større og udvikle sig sammen med bymidten.

Læhegn får nye funktioner

Nogle træer bliver også fældet. Pt. har vi gang i en større udtynding i læhegnene nordvest for Lisbjerg Skole. Vi tynder ud i træerne, så hegnene fremover kommer til at bestå primært af eg blandet med lidt kirsebær, vilde æbler og tjørn. Udtyndingen vil give mere lys og luft til de vilde urter i bunden af bevoksningen, så forholdene for fx bier og sommerfugle forbedres.

Da man plantede læhegnene for cirka. 30 år siden, blev der plantet en blandet bevoksning, hvor en del træerne skulle virke som ammetræer. Ammetræerne består primært af rød-el og ask, og det har fra start være hensigten at tynde ud i dem.

Flere steder skal læhegnene integreres i nye boligområder som opholdsrum og passager mellem bebyggelser. Vi håber også, at kommende beboere (måske mest de yngste) vil indtage hegnene, bygge huler og gøre stederne til deres egne.

Træfældning og flytning fortsætter til starten af december 2020. 

Fakta

Et ammetræ er et træ, som udelukkende bliver plantet for at hjælpe andre, blivende træer op. Ammetræerne skal skabe det mikroklima, som de andre træer har brug for, og når disse selv kan klare sig, bliver ammetræerne ryddet. Det er vigtigt, at ammetræerne bliver ryddet, inden de kvæler de blivende træer. Og det er vigtigt, at de ikke er både rodskydende og skyggetålende, da man så ikke kan komme af med dem igen. (Kilde: Wikipedia)

I fremtiden vil Lisbjergs bymidte blive bygget op omkring Ole Lund Kirkegaards Allé. Indtil da udnytter vi arealerne til midlertidige aktiviteter, hvor folk kan mødes. Her bliver infohuset omdrejningspunkt for aktiviteterne, og nu har vi også anlagt en midlertidig bypark mellem huset og Randersvej.

Genbrug

Bæredygtighed er et vigtigt tema i udviklingen af Lisbjerg. Derfor har vi anlagt stien med mursten fra en af de gamle lader ved Smoven, som blev revet ned i foråret 2020. Stenene bliver holdt på plads af træsveller, som er genbrug fra Aarhus Havn.

Landsbyarkitektur

På turen rundt i parken kan du se en række trækonstruktioner, som elever på Den Skandinaviske Designhøjskole har fremstillet ifm. et undervisningsforløb på skolen. Opdraget til opgaven lød på at designe og bygge modeller med udgangspunkt i de arkitekturelementer, man normalt ser i en klassisk landsby.

Biodiversitet

Flere steder i parken har vi plantet større og mindre arealer med dansk vildeng. En frøblanding bestående af hjemmehørende danske blomster, græsser og vilde urter, som vil tiltrække sommerfugle, bier og andre insekter til gavn for naturen i området.

Medindflydelse på udvikling

Parken kan udvikle sig løbende over de kommende år. Når vi er klar til at tage næste skridt, inviterer vi beboerne i Lisbjerg til at bidrage med gode ideer og ønsker til den fremtidige anvendelse.

På nuværende tidspunkt ved vi, at byparken som minimum får en levetid på fem år, inden der skal gøres plads til mere permanente anlæg som handel og steder, folk vil mødes i fremtiden.

Et byudviklingsprojekt i en skala som Ny by Lisbjerg skal have et infohus. Sådan et er netop landet på bakkeskråningen mellem Povl Kjøllers Allé og Ole Lund Kirkegaards Allé. Her skal alle interesserede i fremtiden kunne orientere sig om udviklingen af Lisbjerg.

Huset skal gennemgå en mindre renovering, før vi er klar til at invitere indenfor. Planen er at få udført arbejdet hen over vinteren, så vi er klar til at åbne dørene i foråret 2021.

Kontor og udstilling

Infohuset indrettes bl.a. med kontorpladser til de af kommunens projektledere, der er ansvarlige for udviklingen i Lisbjerg. Huset får ugentlige åbningstider, så man kan slå vejen forbi med sine gode ideer og stille spørgsmål til dem, der ved allermest om projektet – hvad end det gælder anlæg af nye veje eller kommende udbud af arealer.

Ud over kontorer kommer der også en udstilling i infohuset med en model over området. Modellen vil forandre sig løbende, i takt med at Lisbjerg bliver større.

Genbrug

Bæredygtighed er et gennemgående tema i udviklingen af Lisbjerg. Derfor er pavillonen også genbrug. Den kommer fra det gamle Amtssygehus i Tage-Hansens Gade, som også er et af Aarhus Kommunes udviklingsområder.

Flere børn krydser tværs over marken fra Elmehøjen til Lisbjerg Skole. Snart arbejder gravemaskinerne sig ind på stien, så det ikke længere er sikkert at færdes på strækningen. Derfor har vi lagt 500 meter nyt fortov langs Lisbjerg Bygade, så alle kan komme sikkert i skole.

Gravemaskiner og lastbiler er rykket ind på marken mellem Elmehøjen og Lisbjerg Skole. De er i fuld gang med at forberede området til, at der snart kommer mange flere legekammerater til Lisbjerg. Men tunge køretøjer og børn er en farlig kombination, og fra på mandag er det ikke længere tilladt at krydse ind over marken. Til gengæld har vi lagt fortov langs Lisbjerg Bygade, så alle de skolebørn, der indtil nu har benyttet grusstien tværs over marken, fortsat kan komme sikker til og fra skole.

Fra på mandag skal ungerne gå ad stien syd for Bakkehusene ned til Lisbjerg Bygade, hvor cykelstien vil være suppleret af et nyt fortov.

 

Indkørsel til byggeplads

Cirka midt på strækningen skal børnene krydse indkørslen til den nye byggeplads. Arbejderne i området er meget opmærksomme på skolebørnenes nye rute, og for at skærpe opmærksomheden endnu mere, har vi sat et skilt op ved indkørslen.

Klik her og se kort

Vi arbejder på Kirkestien, som skal gøres bredere og belægges med grus. Af sikkerhedsmæssige årsager er stien derfor lukket, mens arbejdet står på.

Store køretøjer lægger i disse dage nyt grus på Kirkestien. Det betyder, at dele af stien er lukket af hensyn til sikkerheden i området.
Skal du til fods eller på cykel mellem Terp og Lisbjerg, skal du derfor benytte grusvejen, som løber parallelt med Djurslandsmotorvejen og derefter fortovet/cykelstien på Randersvej.
Der er skiltet med vejarbejde i området.

 

Tidsplan

Uge 51 + 23. december: Vi koncentrerer os om stykket fra Terp til letbanestoppet.
Mellem jul og nytår: Arbejdet bliver lukket ned, så stien kan benyttes i juledagene, hvis nogen skulle trænge til frisk luft og god udsigt.
Uge 2: Vi arbejder på stykket fra letbanestoppet til kirken.
Uge 3: Vi forventer, at stien er færdig og klar til brug.

 

Fakta

Stien udvides til en bredde på 1,2 meter og belægges med grus af genanvendt knust beton.

I næste uge rykker vi ind med en fældemaskine af de helt store, når et krat skal ryddes for at gøre plads til en ny allé.

På mandag begynder vi forberedelserne til endnu en ny allé i Lisbjerg. Den kommer til at starte ved Elmehøjen og krydser over marken gennem det levende hegn i skellet syd for de gamle gårde ved Smoven.

Det betyder, at vi bliver nødt til at fælde nogle af træerne for at gøre plads til den nye vej.

Træfældningen kommer til at foregå over et par dage, hvor en stor fældemaskine vil skære træerne ned.

I det tidsrum, hvor fældemaskinen arbejder i nærheden af cykelstien, vil entreprenøren, som udfører arbejdet for kommunen, have en mand til at stå ved stien, så alle kan færdes sikkert.

De største stammer bliver liggende i området til naturlig forrådnelse. Det er en stor fordel for biodiversiteten, at træet bliver liggende, da de døde stammer er oplagte hjem for insekter og svampe.

I uge 48 begynder vi forberedelserne til den asfalt, der skal lægges på Vistihøjen, den første nye boligvej i Lisbjerg.

Gravemaskinerne sætter snart grabben i jorden, og vi begynder arbejdet med at anlægge Vistihøjen, den første nye boligvej i det nye Lisbjerg. Den kommer til at sno sig fra Lisbjerg Bygade, gennem det nye område med omkring 200 boliger og nord om bakkehusene, hvor den i fremtiden skal kobles på en gade med forbindelse til Randersvej det.

Stien tværs over marken

Flere skolebørn krydser over marken mellem Elmehøjen og Skolen. Det kan de trygt blive ved med. Vi arbejder på at etablere fortov langs bygaden, som børnene i fremtiden kan bruge som skolevej. Indtil den er på plads, foregår arbejdet kun syd for stien. Når vi er klar med fortov langs bygaden, skilter vi i området og informerer her på siden samt på Facebook.

Klik her for at komme til facebooksiden Ny by Lisbjerg 

Mere end bare asfalt

Vi starter på bar mark, graver ned og lægger fjernvarme, kloak- og vandrør, så der er styr på forsyningsledningerne til de omkring 200 nye boliger. Og derefter begynder vi at anlægge vejen med bundsand, stabilgrus og det første lag asfalt.

Arbejdskørsel

Imens boligerne skyder op, bliver vejen primært brugt til arbejdskørsel. De tunge køretøjer slider hårdt på vejen, og derfor venter vi cirka to år med at lægge det sidste lag asfalt, sætte kantsten samt flisearbejde. I første omgang etablerer vi jordgrøfter, så vandet ledes væk fra boligbyggeriet. Senere etableres der mere permanente regnbede langs vejene.

Klimasikring

Klimasikringen tænkes ind fra begyndelsen, og der skal i videst muligt omfang arbejdes med åbenvandsløsninger, som bidrager rekreativt til byrum og grønne områder. Området sikres også mod såkaldte 100-årshændelser. Det gør vi ved at etablere klimabassiner nord og syd for området, hvor store regnmængder kan samles uden at skade området.

Den gamle sti mellem Lisbjerg og Terp er flere steder groet god til, og på grund af et meget skrånende terræn kan det være svært at komme frem. Derfor er en forbedring igangsat.

Vi er allerede godt i gang med at beskære krattet, der har vokset sig tæt omkring Kirkestien på det første stykke syd for Lisbjerg Kirke. Vi klipper ned, så man kan færdes på stien uden at få våde grene i hovedet eller brænde sig på brændenælder. Det samme gør vi på Terp-siden fra motorvejsoverskæringen over mosen og frem til letbanestoppet. Derefter lægger vi grus på stien i cirka 1,2 meters bredde.

Bæredygtig byudvikling

Genanvendelse af materialer er et gennemgående tema på den nye asfalterede sti, hvor flere lag i asfaltbelægningen består af genbrugsmaterialer. Til belysning af stien håber vi at kunne genbruge lysmaster fra Elmehøjen, som bliver tilovers ifm. udbygning af vejen.

Får du behov for et hvil på turen, bliver der mulighed for at slå sig ned på en bænk og nyde udsigten over landskabet.

Moesgaard Museum undersøger jorden

Området omkring Lisbjerg gemmer på noget af det mest fantastiske danmarkshistorie, og Moesgaard Museum har før fundet levn fra fortiden i jorden. Derfor har de nu sat gang i gravemaskinerne og søger i de her uger (43-46) efter fortidslevn på marken syd for Lisbjerg Kirke. Hvis prøvegravningen giver ”gevinst”, fortsætter de det arkæologiske arbejde, og vi må vente med etablering af tilgængelighedsstien, til alle skatte er sikret.

Lisbjerg Loop

Kirkestien hægtes på loopet i det nye Lisbjerg. Lisbjerg Loop binder centrale knudepunkter og mødesteder sammen med den nye bymidte i Lisbjerg og gøre det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, fremtidige butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel.

Historien om Kirkestien

I middelalderen steg befolkningstallet i Danmark eksplosivt. Det blev fordoblet på bare 200 år. Flere tusinde nye landsbyer – de såkaldte torper – blev oprettet. Terp er en udflytterby fra Lisbjerg, men sognebørnene i Terp har i alle årene måttet til Lisbjerg for at komme i kirke. Kirkestien er en af de gamle færdselsårer, der tidligere gennemkrydsede landskabet.