Vi er allerede godt i gang med at beskære krattet, der har vokset sig tæt omkring Kirkestien på det første stykke syd for Lisbjerg Kirke. Vi klipper ned, så man kan færdes på stien uden at få våde grene i hovedet eller brænde sig på brændenælder. Det samme gør vi på Terp-siden fra motorvejsoverskæringen over mosen og frem til letbanestoppet. Derefter lægger vi grus på stien i cirka 1,2 meters bredde.

Bæredygtig byudvikling

Genanvendelse af materialer er et gennemgående tema på den nye asfalterede sti, hvor flere lag i asfaltbelægningen består af genbrugsmaterialer. Til belysning af stien håber vi at kunne genbruge lysmaster fra Elmehøjen, som bliver tilovers ifm. udbygning af vejen.

Får du behov for et hvil på turen, bliver der mulighed for at slå sig ned på en bænk og nyde udsigten over landskabet.

Moesgaard Museum undersøger jorden

Området omkring Lisbjerg gemmer på noget af det mest fantastiske danmarkshistorie, og Moesgaard Museum har før fundet levn fra fortiden i jorden. Derfor har de nu sat gang i gravemaskinerne og søger i de her uger (43-46) efter fortidslevn på marken syd for Lisbjerg Kirke. Hvis prøvegravningen giver ”gevinst”, fortsætter de det arkæologiske arbejde, og vi må vente med etablering af tilgængelighedsstien, til alle skatte er sikret.

Lisbjerg Loop

Kirkestien hægtes på loopet i det nye Lisbjerg. Lisbjerg Loop binder centrale knudepunkter og mødesteder sammen med den nye bymidte i Lisbjerg og gøre det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, fremtidige butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel.

Historien om Kirkestien

I middelalderen steg befolkningstallet i Danmark eksplosivt. Det blev fordoblet på bare 200 år. Flere tusinde nye landsbyer – de såkaldte torper – blev oprettet. Terp er en udflytterby fra Lisbjerg, men sognebørnene i Terp har i alle årene måttet til Lisbjerg for at komme i kirke. Kirkestien er en af de gamle færdselsårer, der tidligere gennemkrydsede landskabet.